Årsmøte 2017

Vi arrangerer årsmøte i Stokmarknes Orienteringslag mandag 13. mars klokka 19 i kommunestyresalen på rådhuset. Innkalling med saksliste kan lastes ned her.

Innkomne saker må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Årsmelding for 2016 kan lastes ned her.

Vel møtt!

Elektronisk medlemsregister

Vi har fått et krav om å opprette et elektronisk medlemsregister for Stokmarknes Orienteringslag så snart som mulig. Vi har valgt å bruke Norges Idrettsforbunds system for dette (Min Idrett / SportsAdmin).

Vi håper så mange som mulig av våre aktive medlemmer (dere som deltar på o-løp og på tur-orientering) går inn på www.minidrett.no og registrerer seg der om de ikke har bruker fra før (tar veldig kort tid), og søker opp “Stokmarknes Orienteringslag” og melder seg inn der. (P.S. IKKE velg “Stokmarknes OL”.)

Etterhvert vil vi også registrere de som ikke har gjort det selv, men det beste er om dere gjør det på egenhånd, slik at vi får riktig telefonnummer og e-postadresse på dere 🙂

Årsmøte 2017

Vi inviterer herved til årsmøte i Stokmarknes Orienteringslag. Det vil bli avholdt mandag 13. mars klokka 19, i kommunestyresalen i femte etasje på Rådhuset.

Det blir vanlige årsmøtesaker, inkludert valg til styret i o-laget.

Årsmelding og saksliste vil bli lagt ut så snart vi har det klart.

Vel møtt 🙂

Nye nettsider…

Velkommen til nettsidene til Stokmarknes Orienteringslag.

Vi har byttet leverandør av nettsider, og skal bygge opp helt nye. Sidene våre vil være under utvikling en stund framover, men vi skal få på plass alt av informasjon i god tid før o-sesongen starter 🙂